מסלול הטבה מס’ 4 – חממות טכנולוגיות החדש- 16.12.2020.pdf