נספח 4 – תמיכת המדינה רשות החדשנות בחממות ובחברות פרויקט.docx