הסכם נספח למכרז מוצרי מכולת-מתוקן בעקוב אחר שינויים בעקבות שאלות ההבהרה.pdf