מסמכי מכרז מוצרי מכולת-מתוקנים בעקוב אחר שינויים בעקבות שאלות ההבהרה-.pdf