נהלי מסלול הטבה מס’ 2- מתקני הרצה עם גורמי ממשל- להגשות שיוגשו החל מה 01-11-20.pdf