נהלי מסלול הטבה מס’ 37- הגברת השתתפות תאגידים ישראליים בתוכנית המסגרת האירופאית – הורייזן 2020- החלים עבור הגשות מה 01-11-20.pdf