הנחיות לתקצוב מאגדים ואיגודי משתמשים- עבור הגשות שהוגשו עד לתאריך 07-11-2020.doc