הנחיות ליזם -הגשות שהוגשו עד לתאריך 07-11-2020.doc