נהלים והנחיות למסלול מימד- יחול על הגשות שהוגשו עד ה 07-11-20.pdf