נהלי מסלול משנה ד’- מסחור ידע להגשות שהוגשו עד ה 07-11-2020.pdf