נהלי מסלול משנה ג’- הכוונת ידע להגשות שהוגשו עד ה 07-11-2020.pdf