04.11.2020 – בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות במסגרת תכנית שתפ בינלאומי.docx