נהלי מסלול הטבה מס’ 37- הגברת השתתפות תאגידים ישראליים בתוכנית המסגרת האירופאית – הורייזן 2020- החלים עבור הגשות שהוגשו עד 31-10-20.pdf