נהלי מסלול הטבה מס’ 2- מתקני הרצה עם גורמי ממשל- יחולו על בקשות שיוגשו עד ה 31-10-20cx.pdf