נהלי מסלול הטבה מס’ 39- חממות יזמות בפריפריה (פיילוט)- להגשות שיוגשו עד ל 31-10-20.pdf