‏‏מסלול הטבה מס’ 47 – מרכזי יזמות טכנולוגית – חממות ייעודיות לביוטכנולוגיה – 25.10.2020.pdf