מסלול הטבה מס’ 4 – מרכזי יזמות טכנולוגית – חממות ייעודיות לביוטכנולוגיה – 1.1.2016.pdf