מסלול הטבה מס’ 22 – חממות ביוטכנולוגיות 21-10-2020.pdf