מסלול הטבה מס’ 3 – חממות טכנולוגיות 21-10-2020.pdf