מסלול הטבה מס’ 39 – חממות יזמות בפריפריה (פיילוט) 21-10-2020.pdf