סופי_פרסומים לפי סעיף 49 בחוק התקציב_ספטמבר 2020.xlsx