מסלול הטבה מס’ 45 – מסלול חירום להכשרות והשמות מהירות למקצועות ההייטק_ 4.10.2020.pdf