06.09.2020 – בקשה לתמיכה בתכנית הרצה או התאמת מוצר בינלאומית.docx