מסלול הטבה מס’ 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף גורמי ממשל – 24.8.2020.pdf