הנחיות להגשת בקשה לרישיון מיוחד ניסוי 13.8.20.docx