נהלי ערוץ מענקים מהיר לחברות במשבר–2020 08 20.docx.pdf