תשובות לשאלות במסגרת מסלול 43- 16באוגוסט 2020.docx