11.8.2020 – מסלול הטבה מס’ 44 – פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל.pdf