מסלול הטבה מס’ 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור – 10.8.2020.pdf