כתב ויתור והסרת אחריות לתאגיד תומך מוצע – 5.8.2020.pdf