כתב ויתור והסרת אחריות למבקש שהגיש בקשה ללא תאגיד תומך – 5.8.2020.pdf