תשובות לשאלות במסגרת מסלול 43- 05 באוגוסט 2020 -שאלות לשבועיים.pdf