19.07.2020 – בקשת תמיכה בחברת פרויקט במסגרת תכנית החממות.docx