מסלול הטבה מס’ 2 תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל – 30.7.2020_.pdf