מסלול הטבה מס’ 43 – עידוד השקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשייה עתירת הידע – 21.7.2020.pdf