נוהל למימון שותפים ישראלים במסגרת תוכניות אירופיות–2019 12 18.pdf