נהלי מסלול מס’ 43- עידוד השקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשיית ההייטק.pdf