מענה לשאלות הבהרה – הליך תחרותי מעבדת בריאות דיגיטלית.pdf