מסלול הטבה מס’ 29 – תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית-17.06.2020.pdf