מסלול הטבה מס’ 3 – חממות טכנולוגיות – 17-06-2020.pdf