מסלול הטבה מס’ 22 – חממות ביוטכנולוגיות – 17-06-2020.pdf