מסלול הטבה מס’ 5 – פיתוח תשתיות טכנולוגיות מסחור והכוונת ידע אקדמי – 17.6.2020.pdf