נספח ג’ – מסלול הטבה 1 – קרן המו”פ – קוד פתוח – 17.6.2020.pdf