נספח א’ – מסלול הטבה 1 – קרן המו”פ – תוספת באזורי עדיפות לאומית – 17.6.2020.pdf