16.06.2020 – בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתוכנית הרצה.docx