מסלול הטבה מס’ 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף גורמי ממשל – 14.06.2020.pdf