הנחיות ודגשים להגשה פיילוטים בינלאומיים – שלב ראשון.pdf