נהלי ערוץ מענקים מהיר לחברות במשבר – 21-04-2020.pdf