משרד הכלכלה והתעשייה – תמונת מצב יומית 2 באפריל (2).pdf