הגשת בקשה לתמיכה בתכניות מופ להתמודדות עם נגיף ה-COVID19.doc